Państwa wymogi, nasze usługi

Firma działająca w branży spożywczej ma niezwykle wyśrubowane wymogi w odniesieniu do stosowanych opakowań transportowych. Dokładnie tak, jak nasza firma. Dlatego właśnie wzdłuż całego łańcucha wartości związanego z transportowymi opakowaniami wielokrotnego użytku oferujemy Państwu kompleksowe usługi na najwyższym poziomie jakościowym, począwszy od poolingu, poprzez działania logistyczne, aż po czyszczenie opakowań. Wszystko to oczywiście z zachowaniem 100%-owej niezawodności, elastyczności oraz optymalizacji procesów i kosztów.

Sprzedaż

Sprzedaż

Jako klient hurtowy mamy możliwość zaoferowania Państwu na uczciwych warunkach wszelkich standardowych dla branży spożywczej opakowań transportowych. Zapraszamy do kontaktu z nami, z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

Recykling

Recykling

Surowce i cenne tworzywa mają wielką wartość. To właśnie z tego powodu, a takż ze względu na ekologiczną filozofię naszego przedsiębiorstwa uszkodzone opakowania transportowe są poddawane procesom recyklingu.

Państwa korzyści:
 • Brak problemów związanych z utylizacją odpadów.
 • Na Państwa prośbę wymieniami uszkodzone opakowania transportowe na nowe.
 • Zwrot wartości materiału.

Pooling

Pooling

Tradycyjne procedury wymiany transportowych opakowań wielokrotnego użytku (MTV) generują niepotrzebne koszty i nakłady czasowe, którym są nieprzejrzyste i mało zrozumiałe. Ponadto opakowania nie zawsze są dostępne w ilościach wymaganych do wymiany, a często są one dodatkowo uszkodzone.

Nasz System Pool umożliwia Państwa firmie udostępnienie MTV w wymaganej ilości i jakości, w wymaganym czasie i miejscu. Po zakończeniu użytkowania – czy to w ramach Państwa produkcji, czy w ramach transportu – opakowania mogą zostać zwrócone w dowolnym miejscu w Niemczech i na terenie całej Europy. To koniec kłopotów związanych ze zwrotem, czyszczeniem i zachowaniem higieny, magazynowaniem i wymianą opakowań.

Państwa korzyści:
 • Odpowiednie do potrzeb i niezawodne udostępnianie opakowań transportowych wzdłuż całego łańcucha wartości.
 • Odbiór niepotrzebnych opakowań transportowych w dowolnej lokalizacji.
 • Zwiększona wydajność na całej długości Państwa łańcucha dostaw:
  Redukcja przebiegów transportowych generuje oszczędności czasu i kosztów.
 • "Green logistics": inteligentne planowanie tras to redukcja emisji CO2 i poprawa bilansu ekologicznego.

Czyszczenie

Czyszczenie

W branży spożywczej higiena jest zawsze - całkiem słusznie - kwestią najwyższej wagi. Nasze centra czyszczenia oferują Państwu zgodne z normami czyszczenie wszelkich pojemników i palet z zachowaniem standardów HACCP (Hazard Analysis and Critical Points). Przez cały czas przyświeca nam maksyma naszego CEO, Martina Nethera: "Opakowanie jest dla nas czyste i higieniczne tylko wtedy, gdy możemy na nim odłożyć nasze kanapki, a potem bez obaw je zjeść." Tę stałą, wysoką jakość zapewniamy w oparciu o surowe kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.

Państwa korzyści:
 • Zgodne z obowiązującymi normami czyszczenie z zachowaniem ustawowych standardów higienicznych.
 • Wysoka jakość czyszczenia zapewniana w oparciu o surowe kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Własna, duża sieć przemysłowych instalacji czyszczących.

Wynajem

Wynajem

Dzięki odpowiedniemu do potrzeb udostępnianiu opakowań transportowych oraz indywidualnemu czasowi eksploatacji Państwa firma może w sposób elastyczny reagować na potrzeby rynkowe.

Państwa korzyści:
 • Skuteczne i zależne od potrzeb wykorzystanie pojemników.
 • Redukcja kosztów magazynowych i zamrożenia kapitału.
 • Niewielkie ryzyko finansowe.
 • Optymalizacja procesów logistycznych.

Zarządzanie

Zarządzanie

Oprogramowanie stworzone specjalnie na potrzeby poolingu transportowych opakowań wielokrotnego użytku umożliwia nam przejrzystą prezentację i skuteczną realizację procesów logistycznych. Administracyjne wsparcie, które oferuje nasza firma pozwala na znaczne obniżenie Państwa kosztów związanych z logistyką pustych opakowań oraz optymalne odtworzenie obiegu towarów.

Państwa korzyści:
 • Większa przejrzystość procesów związanych z logistyką pustych opakowań dzięki raportom miesięcznym.
 • Niższe nakłady administracyjne to oszczędność czasu i kosztów.
 • Ułatwienie poprawy skuteczności planowania obiegu pustych opakowań.